thee zakjes met tekst Contact

Laat het ons weten als er ergens in de binnenstad historische bebouwing wordt bedreigd of het stadsgezicht wordt of gaat worden aangetast door nieuwe bebouwing of objecten aan en in de openbare ruimte. De VVAB is van zulke meldingen afhankelijk!

kracht op buis Verwacht u dat de VVAB een juridische procedure begint? De VVAB is vanwege haar statutaire doelstelling ontvankelijk in juridische zin in procedures tegen bouwplannen, die monumentale waarden aantasten en/of het woon- en werkklimaat in de gemeente Amsterdam nadelig beïnvloeden. De beslissing om een procedure te beginnen, ligt bij het bestuur van de VVAB. Procedures voeren kosten veel tijd en geld. Uiteraard proberen wij eerst andere wegen te bewandelen. [wisselen van huisarts]

Contact Formulier
Naam:
Ik heb de volgende opmerking of bericht voor de VVAB:
Ik ben lid van de VVAB:
Email-adres:
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de automatisch gegenereerde code in te vullen:

stan corstjens wessem

snel pasta gerecht Wilt u lid worden van de vereniging en ons blad Binnenstad en de email-nieuwsbrief ontvangen? Klik dan type allergische reactie.
beesten boel hauwlerwijk telefoonnummer Bent u al lid en krijgt u de email-nieuwsbrief niet? Laat dat dan even aan ons weten met dit contactformulier.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is gevestigd:
Aalsmeerder Veerhuis
Sloterkade 21
1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735
Fax: 020 8509202
KvK-nummer: 40530305
Algemeen emailadres:
Ledenadministratie:

dokter lukkes weidum
[joseph bigot wiki]

Helpt u mee door lid te worden?

de leeuw bloemen voorburg De VVAB telt momenteel 3.089 leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om het historische stadsgezicht van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, in stand te houden.

maybelline color drama lipstick [zegen en vloek in de bijbel]

Privacyverklaring

kleding zaak deventer De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze randstad zorg utrecht.

Hoe contributie betalen?

check if java Maak uw contributiebedrag over op:
NL67 INGB 000 1775 369 t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369